Om Bolignet-Aarhus

Vi er en non-profit forening. 

Der leverer bla. lynhurtigt internet, knivskarpt TV, samt billig telefoni til beboere i alle typer af boligforeninger og på kollegier.

Vi er et landsdækkende firma – og en forening med flere tusinde kunder i vores medlemsafdelinger.

Det startede i 2001…

Bolignet-Aarhus blev stiftet 20. juni 2001 af 27 kollegier i Aarhus. Forud for den stiftende generalforsamling var gået ca. to års arbejde med at forberede og planlægge projektet. 

Bolignet-Aarhus er en paraplyorganisation, hvilket vil sige at medlemmerne i foreningen primært er boligafdelinger og kollegier, der gerne vil tilbyde deres beboere adgang til favorable tv-, internet- og telefoniaftaler. Foreningstanken i Bolignet-Aarhus bygger på idéen om, at jo flere medlemmer vi er, jo billigere bliver produkterne. 

Vores vision, mission og værdier bliver løbende taget op til revision – sidst i 2022

Vision, mission og værdier

Bolignet-Aarhus’ vision

  • Vi vil udvikle os til at være en ledende leverandør af bolignet i Danmark ved at fastholde og udvikle brugervenlighed samt kvalitet.

Bolignet-Aarhus’ mission

  • Bolignet-Aarhus er en non-profit og professionel forening, der leverer informations-og kommunikationsløsninger til boliger, erhverv og foreninger.
  • Vi leverer efter kundernes behov og præmisser brugervenligt, prismæssigt favorabelt og på kundernes præmisser.
  • Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente medarbejdere.

Bolignet-Aarhus’ værdier

  • Ansvarsfuld/-bevidst
  • Kvalitetsbevidst
  • Kunden i fokus/værdi for kunden
  • Engagement i din arbejdsplads
  • Respekt

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og to suppleanter.

Bestyrelsen i Bolignet-Aarhus

Bestyrelsen

Alle bestyrelsens medlemmer er valgt på en årlig generalforsamling, der finder sted i april.

Bestyrelsens medlemmer vælges i henhold til vedtægterne for en 2-årig periode. Bestyrelsen har ”rullende udskiftning”, idet medlemmerne ikke er på valg på samme tid.

Fælles for alle bestyrelsesmedlemmer er, at de er eller har været med i den lokale afdelingsbestyrelse, i netværksgrupperne eller på anden måde har interesse i Bolignet-Aarhus. 

Formand og næstformand vælges internt i bestyrelsen, og udgør som regel tilsammen formandskabet, der tegner Bolignet-Aarhus.

Bestyrelsens arbejdsform

Bestyrelsen mødes seks gange om året til bestyrelsesmøder. Derudover er de i løbende kontakt med både hinanden og Bolignet-Aarhus’ administration.

Formandskabet og Bolignet-Aarhus’ direktør mødes ca. hver tredje uge, og diskuterer den daglige drift.

Evt. spørgsmål vedr. foreningen bedes rettet til:

Direktør Morten Doktor

E-mail md@bnaa.dk

Bolignet-Aarhus
Elkjærvej 30-32
8230 Åbyhøj
82 50 50 50

Bestyrelsesmedlemmer

Formand Sorosh Tabatabaeifar
Næstformand Søren Ahlers
Medlem Camilla Schytte
Medlem Carsten Stenrøjl
Medlem Jakob Hove
Medlem Pascal Grooters
Medlem Jonas S. Nielsen

1. suppleant Brian Madsen
2. suppleant

Vedtægter

for Bolignet-Aarhus

Som enhver anden forening, har Bolignet-Aarhus også et sæt vedtægter. I oktober 2012 blev der på en ekstraordinær generalforsamling i foreningen vedtaget nye vedtægter.
De nye vedtægter sikrer, at Bolignet-Aarhus står stærkere i et konkurrencepræget marked.

Dem der tager telefonen, rådgiver og fikser internettet, sender information ud og meget mere…

Medarbejderne i Bolignet-Aarhus

Direktør

Morten, Direktør

Rådgivning & Salg, Marketing

82 50 80 00 | salg@bnaa.dk
Rådgivning & Salg

Jan, Salgschef Rådgivning & Salg
Michael, Rådgivning & Salg
Jesper, Rådgivning & Salg

Marketing

Mette, Marketing Manager
Camilla, Marketingassistent

Projekt, Drift, Udvikling og Infrastruktur

Flemming, CTO

Projekt

Lars, Projektkoordinator

Drift

Michael, Teamleder, netværks- og systemadministrator

Udvikling

Martin, Udvikler
Kåre, Udvikler

Infrastruktur

Simon, Netværks- og systemarkitekt
Mikkel, Netværks- og systemadministrator

Kundeservice

82 50 50 50 | support@bnaa.dk

Connie, Teamleder
Jeanette, Kundeservicemedarbejder
Lonnie, Kontorelev

Supportere

Aram
Sarah
Thomas

Øvrige

Lone, Regnskabschef
Helge, Produkt- & Relationsmanager