Bestyrelsen i Bolignet-Aarhus

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og to suppleanter. Alle bestyrelsens medlemmer er valgt på en årlig generalforsamling, der finder sted i april.

Bestyrelsens medlemmer vælges i henhold til vedtægterne for en 2-årig periode. Bestyrelsen har ”rullende udskiftning”, idet medlemmerne ikke er på valg på samme tid.

Fælles for alle bestyrelsesmedlemmer er, at de er eller har været med i den lokale afdelingsbestyrelse, i netværksgrupperne eller på anden måde har interesse i Bolignet-Aarhus. 

Formand og næstformand vælges internt i bestyrelsen, og udgør som regel tilsammen formandskabet, der tegner Bolignet-Aarhus.

Bestyrelsens arbejdsform

Bestyrelsen mødes seks gange om året til bestyrelsesmøder. Derudover er de i løbende kontakt med både hinanden og Bolignet-Aarhus’ administration.

Formandskabet og Bolignet-Aarhus’ direktør mødes ca. hver tredje uge, og diskuterer den daglige drift.

Formand Sorosh Tabatabaeifar 

Næstformand Søren Ahlers

Medlem Camilla Schytte

Medlem Carsten Stenrøjl

Medlem Jakob Hove

Medlem Pascal Grooters

Medlem Jonas S. Nielsen

1. suppleant Brian Madsen

2. suppleant

Evt. spørgsmål vedr. foreningen bedes rettet til:

Direktør Morten Doktor

E-mail md@bnaa.dk

Bolignet-Aarhus
Elkjærvej 30-32
8230 Åbyhøj
82 50 50 50